Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://sklep-realme.pl która prowadzona jest przez OPMOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania w pełni z usług świadczonych na stronie Serwisu.

Administratorem strony https://sklep-realme.pl/ działającej pod adresem: https://sklep-realme.pl/ jest OPMOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marii Bohuszewiczówny 14, 03-665 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: kontakt@sklep-realme.pl

 

2. Definicje

 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – OPMOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://sklep-realme.pl
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 • Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Poufność – właściwość zapewniająca, że informacja (np. dane osobowe) jest dostępna jedynie osobom upoważnionym
 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio.
 • Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

 

3. Zakres

 

Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej Administratora w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Strony, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt plików cookies, przetwarzanych przez narzędzia analityczne typu Google Analytics.

Podane powyżej dane zbierane są za wyraźną i dobrowolną zgodą ale są konieczne by móc w pełni korzystać z wybranych funkcjonalności. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to konieczne w celu świadczenia usługi (utrzymania systemów informatycznych) i wynika z przepisów prawa Polskiego bądź Rozporządzenia.

 

4. Pliki Cookies

 

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony (utrzymania sesji).
 • Na Stronie stosowane są dwa rodzaje Ciasteczek: session Cookies oraz persistent Cookies (czyli ciasteczka sesyjne i stałe)
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 • Wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookies można w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 • Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
  1. Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  2. Internet Explorer:www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  3. Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

5. Udostępnianie danych

 

 • Dane podane przez klienta mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w granicach prawa.
 • Mowa tu o podmiotach świadczących usługi na rzecz administratora mających podpisane odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz nie wykraczające poza cel i zakres zgody udzielonej przez Klienta.
 • Dane mogą być udostępniane upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań.
 • Administrator zobowiązany jest do udostępnienia wszystkich danych Klientowi na jego wyraźna prośbę co wynika z zapisów Rozporządzenia.

 

6. Dane osobowe

 

 • Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.
 • Klient ma prawo dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych. Wszelkie informacje odnośnie tych czynności uzyska kontaktując się droga mailową bądź dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na Stronie w zakładce „kontakt”.
 • Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora jedynie w celu i zakresie w jakim zostały mu powierzone.
 • Dane są przetwarzane aż do czasu odwołania zgody.
Aktualizuje…
 • Brak produktów w koszyku.
Polityka Prywatno Ci
Polityka Prywatno Ci